Auteurschap

From Wikistatistiek
Revision as of 16:46, 30 May 2024 by M Wolvers (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Alle tekstuele bijdragen op deze wiki zijn te volgen via de 'Geschiedenis' pagina's. Daarop staat per aanpassing de gebruikersnaam van degene die de wijziging gemaakt heeft. Naast deze functie die standaard gegenereerd wordt door Mediawiki, worden er per pagina ook auteurs vermeld.

De wiki biostatistiek hanteert verschillende rollen:

Auteur
De hoofdauteur van de pagina. De persoon die het typewerk heeft gedaan en substantieel heeft bijgedragen aan de pagina.
Co-auteur(s)
Gebruikers die belangrijke verbeteringen hebben gemaakt aan de pagina of de pagina hebben gecontroleerd op juistheid.
Moderator
Alle pagina's van de wiki biostatistiek worden gemodereerd door een statisticus van de afdeling Epidemiology and Data Science (EDS) van Amsterdam UMC. De moderator is verantwoordelijk voor het controleren van de aanpassingen aan de pagina's en kan een wijziging al dan niet goedkeuren. Het schrijven op de pagina's is beperkt tot gebruikers met inloggegevens. Op deze manier proberen we het niveau van de pagina's hoog te houden. De moderator controleert alle aanpassingen, maar foutieve informatie kan nooit 100% vermeden worden. Zie ook onze disclaimer. In technische termen heeft de moderator het gebruikersniveau van 'bureaucrat'.

Ga naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Ga naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.

Of ga terug naar START.