Betrouwbaarheidsinterval

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

Het betrouwbaarheidsinterval (Engels confidence interval (CI)) wordt gebruikt om aan te geven hoe zeker je bent van een geschatte waarde. Het is een interval waar binnen je verwacht dat de werkelijke waarde ligt. Het interval geeft aan welke geschatte waardes verwacht worden als een experiment meerdere keren herhaald zou worden. Vaak wordt het 95% betrouwbaarheidsinterval gebruikt. Hiermee zeg je eigenlijk: stel ik zou mijn onderzoek 100 maal herhalen, dan verwacht ik minstens 95 keer een waarde te vinden die binnen mijn 95% betrouwbaarheidsinterval ligt.

Wanneer gebruik ik een betrouwbaarheidsinterval?

Je kunt een betrouwbaarheidsinterval gebruiken bij iedere schatting die je maakt. Bijvoorbeeld: als ik van een groep patienten het gemiddelde gewicht gemeten heb, dan kan ik het gemiddelde gewicht van de hele patientpopulatie schatten middels door het gemiddelde van mijn steekproef te nemen en de zekerheid van deze schatting aangeven met een betrouwbaarheidsinterval.

Vaak wordt er in het medisch onderzoek een betrouwbaarheidsinterval gegeven rondom de schatting van een bepaald effect (of een bepaald verschil tussen groepen). Bijvoorbeeld: "women receiving treatment were less likely to report severe pain (risk ratio 0.41, 95% confidence interval 0.32 to 0.55)".

Welke software is er voor het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen?

In de meeste statistische pakketten kun je aangeven dat je de resultaten van een analyse met bijbehorend betrouwbaarheidsinterval wilt zien. Het programma CIA, behorend bij het boek "Statistics with confidence" is helemaal geweid aan het berekenen van betrouwbaarheidsintervals. Er is een versie van CIA te downloaden vanaf de CRU website onder Tools.

Referenties

  • Douglas G. Altman, David Machin, Trevor N. Bryant, Martin J. Gardner, Statistics with confidence, BMJ books. Bij dit boek

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.