Correlatie: Difference between revisions

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:


Je gebruikt dit coëfficiënt als je geïnteresseerd bent in de lineaire samenhang (correlatie) tussen twee continue variabelen X en Y, bijvoorbeeld een onderzoek naar de samenhang tussen leeftijd en scores op een cognitieve test. De waarden van de coëfficiënt kunnen lopen van  -1 tot  +1. Is er sprake van een positieve correlatie dan neemt met een stijgende waarde van X ook de waarde van Y toe. Bij een negatieve (tegengestelde) correlatie neemt met een stijgende waarde van X, de waarde van Y af. Bij correlatie van +1 of -1 is er een perfect verband. In dat geval is de waarde van Y volledig te herleiden uit de waarde van X (en omgekeerd). Bij de waarde van 0 is er geen enkele lineaire samenhang.
Je gebruikt dit coëfficiënt als je geïnteresseerd bent in de lineaire samenhang (correlatie) tussen twee continue variabelen X en Y, bijvoorbeeld een onderzoek naar de samenhang tussen leeftijd en scores op een cognitieve test. De waarden van de coëfficiënt kunnen lopen van  -1 tot  +1. Is er sprake van een positieve correlatie dan neemt met een stijgende waarde van X ook de waarde van Y toe. Bij een negatieve (tegengestelde) correlatie neemt met een stijgende waarde van X, de waarde van Y af. Bij correlatie van +1 of -1 is er een perfect verband. In dat geval is de waarde van Y volledig te herleiden uit de waarde van X (en omgekeerd). Bij de waarde van 0 is er geen enkele lineaire samenhang.


De correlatie waarde is zogenaamd dimensieloos; dit betekent dat de correlatiewaarde ongevoelig is voor de eenheden waarin X en Y gemeten zijn. Meer statistisch geformuleerd: ''r''  is ongevoelig voor lineaire transformaties van de variabelen X en Y. Dus als je een correlatie zou hebben berekend tussen de patiënt zijn gewicht in kilogrammen en zijn vetpercentage, dan zou correlatie identiek zijn in het geval je het gewicht van de patiënt zou hebben gemeten in ponden.
De correlatie waarde is zogenaamd dimensieloos; dit betekent dat de correlatiewaarde ongevoelig is voor de eenheden waarin X en Y gemeten zijn. Meer statistisch geformuleerd: ''r''  is ongevoelig voor lineaire transformaties van de variabelen X en Y. Dus als je een correlatie zou hebben berekend tussen de patiënt zijn gewicht in kilogrammen en zijn vetpercentage, dan zou correlatie identiek zijn in het geval je het gewicht van de patiënt zou hebben gemeten in ponden.

Revision as of 16:24, 27 February 2009

Pearson's r

Pearson’s correlatie coëfficiënt r, soms ook wel de produkt-moment-correlatie-coëfficiënt (PMCC) genoemd, drukt de sterkte van een lineaire samenhang tussen twee variabelen uit in een getal. Het gebruik van Pearson’s r eist dat beide variabelen continue van aard zijn.


1.1 Wanneer gebruik ik Pearson's r?

Je gebruikt dit coëfficiënt als je geïnteresseerd bent in de lineaire samenhang (correlatie) tussen twee continue variabelen X en Y, bijvoorbeeld een onderzoek naar de samenhang tussen leeftijd en scores op een cognitieve test. De waarden van de coëfficiënt kunnen lopen van -1 tot +1. Is er sprake van een positieve correlatie dan neemt met een stijgende waarde van X ook de waarde van Y toe. Bij een negatieve (tegengestelde) correlatie neemt met een stijgende waarde van X, de waarde van Y af. Bij correlatie van +1 of -1 is er een perfect verband. In dat geval is de waarde van Y volledig te herleiden uit de waarde van X (en omgekeerd). Bij de waarde van 0 is er geen enkele lineaire samenhang.

De correlatie waarde is zogenaamd dimensieloos; dit betekent dat de correlatiewaarde ongevoelig is voor de eenheden waarin X en Y gemeten zijn. Meer statistisch geformuleerd: r is ongevoelig voor lineaire transformaties van de variabelen X en Y. Dus als je een correlatie zou hebben berekend tussen de patiënt zijn gewicht in kilogrammen en zijn vetpercentage, dan zou correlatie identiek zijn in het geval je het gewicht van de patiënt zou hebben gemeten in ponden.

Spearman's rho

intra class correlatie (icc)

biseriele correlatie