Generalized estimating equations

From Wikistatistiek
Revision as of 15:17, 6 March 2019 by Rebecca Holman (talk | contribs) (Created page with "Een GEE (generalized estimation equations), ook wel marginaal model genoemd, modelleert de gemiddelden van metingen die (mogelijk) gecorreleerd zijn, zoals herhaalde metingen....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Een GEE (generalized estimation equations), ook wel marginaal model genoemd, modelleert de gemiddelden van metingen die (mogelijk) gecorreleerd zijn, zoals herhaalde metingen. Het GEE model negeert daarbij de correlaties tussen de herhaalde metingen of tussen de metingen in dezelfde familie of cluster, maar corrigeert de standaardfouten van de regressiecoëfficiënten door robuuste standaardfouten te berekenen. Er wordt dus ook geen aanname gedaan over de verdeling van de metingen tussen families (de verdeling van het ‘random effect’ in een mixed model), wat een voordeel kan zijn van het GEE t.o.v. een mixed model.

Waar vind ik Generalized Estimating Equations models in SPSS?

Je vindt de GEE models in SPSS 24 onder Analyze -> Generalized Linear Models -> Generalized Estimating Equations.