KEUZE TOETS: Difference between revisions

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Line 99: Line 99:
/ordinaal
/ordinaal
|x
|x
|multinomiale logistische regressie
|[[multinomiale logistische regressie]]
|x
|x
|x
|x

Revision as of 10:14, 10 March 2009

Schema welke toets bij welke vergelijking

type vergelijking
1 groep 2 groepen >2 groepen
vs. referentie gepaard ongepaard gepaard ongepaard
type

uit- komst- maat

(semi-)

continu

normaal 1 sample t-toets gepaarde t-toets

ongepaarde t-toets

linear mixed models One-way ANOVA
niet normaal sign toets Wilcoxon signed rank toets Mann-Whitney U toets Friedman toets Kruskal Wallis
categorisch binair (proportie) z-test voor proporties McNemars test Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact toets

GLMM / GEE Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact toets

nominaal / ordinaal x McNemars test Chi-kwadraat toets (trend) /

Fisher's exact toets

GLMM / GEE Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact toets

Schema welke analyse bij welke associatie

type associatie
crosssectioneel longitudinaal
2 variabelen meer variabelen 2 variabelen meer variabelen
type

uit- komst- maat

(semi-)

continu

normaal Pearson's rho Lineaire regressie Herhaalde metingen
niet

normaal

Spearman's rho /

Kendall's tau

Niet lineaire regressie
categorisch binair

(proporties)

odds ratio/ risk ratio/

risk difference

Logistische regressie Survival analyse Cox regressie
nominaal

/ordinaal

x multinomiale logistische regressie x x

FAQ nav de twee schema's

Van welk type is mijn uitkomstmaat?

Heb ik gepaarde of ongepaarde data?

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.