Matchen

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

Het matchen van patiënten is het gericht bij elkaar zoeken van patiënten met gelijke baseline karakteristieken om een zuivere vergelijking van de uitkomstmaat van interesse te verzekeren.

Wanneer is matchen zinvol?

In geval van een case-control design waarbij de twee groepen op basis van de uitkomstmaat gevormd zijn, is matchen af te raden omdat het bias kan introduceren. In geval van een cohort studie is matchen wel een optie. Vaak echter is het niet nodig en het kan meer effort met zich meebrengen dan dat het oplevert. Vaak namelijk kan het effect van potentiele confounders evengoed in de analyse-fase meegenomen worden, door het meenemen van meerdere predictors in het een multivariabel analysemodel.

Gevallen waarin matchen wel een duidelijk voordeel oplevert zijn bijvoorbeeld de volgende:

  • Wanneer er data verzameld zijn over een periode waarin de behandeling door 'voortschrijdend inzicht' duidelijk verbeterd is, is het wijs de "controle-groep" uit dezelfde tijdsfase te selecteren.
  • Wanneer er dusdanig weinig cases zijn, dat het meenemen van meerdere variabelen in de analysefase (statistisch) niet mogelijk is.
  • Wanneer de twee groepen duidelijk zeer scheve verdelingen hebben van predictors waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn op de uitkomstmaat (bijvoorbeeld als de ene groep 30-50 jaar oud is en de andere groep 45-60 jaar oud).

Hoe voer ik praktisch het matchen uit?

Als er gekozen wordt voor matching is de volgende aanpak een gestructureerde: Selecteer voor iedere persoon uit de eerste groep alle personen uit de tweede groep die overeenkomen op de belangrijke predictors. Kies uit deze selectie at random een (of meerdere - meer dan 5 controls per case levert vaak geen extra voordeel op) persoon uit.

Referenties

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.