McNemar toets

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

Aan dit onderwerp wordt nog gewerkt. Bijdragen aan de wiki? Mail naar statistiek@amc.nl.

De McNemar toets is een toets voor het vergelijken van gepaarde proproties. Bijvoorbeeld bij het vergelijken van een voor en na meting, of bij gemachte paren. De toets wordt ook wel McNemar's test of symmetry of McNemar symmetry chi-square test genoemd, omdat er gekeken wordt of de cellen van de 2x2 tabel symmetrisch verdeeld zijn.

Wanneer gebruik ik McNemar's toets?

Als je wilt toetsen of de waardes een van twee maal gemeten, gepaarde proporties van elkaar verschillen, kun je de McNemar toets gebruiken. Bijvoorbeeld als je wilt testen of de diagnose van een patient gemaakt op baiss van twee verschillende diagnostische methodes van elkaar verschillen.

Als de twee metingen niet gepaard zijn (maar bij verschillende groepen patienten bepaald), wordt er voor het vergelijken van proporties gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets of Fisher's exact toets.

Voorbeeld van het gebruik van de McNemar toets:

Stel we vergelijken of de diagnose "bandletsel" na kneuzing van de enkel gemaakt op basis van lichamelijk onderzoek hetzelfde resultaat geeft als wanneer er met behulp van echografie aanwezigheid van bandletsel bepaald wordt. Er is bij 200 gekneusde enkels diagnose wel of geen bandletsel gesteld op basis van lichamelijk onderzoek en, onafhankelijk daarvan, op basis van echografie. Dit levert de volgende tabel op:

Lichamelijk onderzoek
wel bandletsel geen bandletsel
Echografie wel bandletsel 150 11
wel bandletsel 9 30