OVERZICHT: Difference between revisions

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
*Overig
*Overig
|  
|  
*[[Fisher's exact test]]  
*[[Fisher's exact toets]]  
*[[Chi-kwadraat test]]
*[[Chi-kwadraat toets]]
*[[T-toets]]
*[[T-toets]]
*[[Mann-Whitney U test]]
*[[Mann-Whitney U test]]

Revision as of 11:11, 11 February 2009

Poweranalyse Toetsen Beschrijvende Statistiek
 • Benodigde informatie
 • Post hoc poweranalyse
 • Poweranalyse in een equivalentiestudie
 • Poweranalyse in een “clustered” trial
 • Overig
 • Gemiddelde/ mediaan
 • Betrouwbaarheidsinterval
 • Overig
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival Analyse
 • Lineaire regressieanalyse
 • Logistische regressieanalyse
 • Multivariabele regressieanalyse
 • Kaplan-Meier analyse
 • Cox regressieanalyse
Correlatie Studieontwerp Overig
 • Pearson
 • Spearman’s rho
 • Intra Class Correlatie ICC
 • Biserieel
 • Diagnostiek
 • Meta-analyse
 • Multiple testing
 • Missende waardes
 • Randomiseren
 • Statistische software

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.