Difference between revisions of "OVERZICHT"

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
m (Overzicht moved to OVERZICHT)
Line 9: Line 9:
 
*Overig
 
*Overig
 
|  
 
|  
*[[Fisher Exact test]]  
+
*[[FAQ Fisher Exact test]]  
*[[Chi-kwadraat]]
+
*[[FAQ Chi-kwadraat]]
*[[T-toets]]
+
*[[FAQ T-toets]]
*[[Mann-Whitney U test]]
+
*[[FAQ Mann-Whitney U test]]
*[[Wilcoxon]]
+
*[[FAQ Wilcoxon]]
*[[One-way ANOVA]]
+
*[[FAQ One-way ANOVA]]
 
|  
 
|  
 
*Gemiddelde/ mediaan
 
*Gemiddelde/ mediaan

Revision as of 15:42, 23 January 2009

Poweranalyse Toetsen Beschrijvende Statistiek
 • Benodigde informatie
 • Post hoc poweranalyse
 • Poweranalyse in een equivalentiestudie
 • Poweranalyse in een “clustered” trial
 • Overig
 • Gemiddelde/ mediaan
 • Betrouwbaarheidsinterval
 • Overig
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival Analyse
 • Lineaire regressieanalyse
 • Logistische regressieanalyse
 • Multivariabele regressieanalyse
 • Mixed models
 • Repeated Measurements ANOVA
 • Area Under the Curve (AUC)
 • Kaplan-Meier analyse
 • Cox regressieanalyse
Correlatie Studieontwerp Overig
 • Pearson
 • Spearman’s rho
 • Intra Class Correlatie ICC
 • Biserieel
 • Diagnostiek
 • Meta-analyse
 • Multiple testing
 • Missende waardes
 • Randomiseren
 • Statistische software