Difference between revisions of "OVERZICHT"

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
 
(110 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| border ="4" style="width:850px" align="center" cellpadding="5"
+
{| border ="2" style="width:850px" align="center" cellpadding="8"
! [[Poweranalyse]]!! [[Toetsen]] !! [[Beschrijvende Statistiek]]
+
! [[Poweranalyse]]!! Toetsen !! Statistische maten
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*Benodigde informatie
+
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|wat is een poweranalyse]]
*Post hoc poweranalyse
+
*[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|wanneer heb ik een poweranalyse nodig]]
*Poweranalyse in een equivalentiestudie
+
*[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|welke software is er voor poweranalyse]]
*Poweranalyse in een “clustered” trial
+
*[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|welke informatie heb ik nodig]]
*Overig
+
*[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|waar vind ik de informatie]]
 +
*[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|meerdere uitkomstmaten]]
 +
*[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?|post hoc poweranalyses]]
 +
*[[Poweranalyse#Poweranalyse in specifieke onderzoeksdesigns|specifieke onderzoeksdesigns]]
 
|  
 
|  
*[[Fisher's exact test]]  
+
*[[Fisher's exact toets]]  
*[[Chi-kwadraat test]]
+
*[[Chi-kwadraat toets]]
 +
*[[McNemar toets]]
 
*[[T-toets]]
 
*[[T-toets]]
*[[Mann-Whitney U test]]
+
*[[Mann-Whitney U toets]]
*[[Wilcoxon]]
+
*[[Wilcoxon signed rank toets]]
*[[One-way ANOVA]]
+
*[[one-way ANOVA]]
 +
*[[Kruskal Wallis]]
 +
*[[Friedman toets]]
 +
*[[Tekentoets]]
 +
*[[Cochran's Q toets]]
 
|  
 
|  
*Gemiddelde/ mediaan
+
*[[gemiddelde en mediaan]]
*Betrouwbaarheidsinterval
+
*[[standaardfout/standard error]]
*Overig
+
*[[betrouwbaarheidsinterval]]
 +
*[[associatiematen 2x2 tabel]]
 +
*[[z-scores]]
 +
*[[effect maten]]
 +
*[[model fit maten]]
 +
*[[statistiek rapporteren]]
 
|-
 
|-
! Regressieanalyse!! Herhaalde metingen!! Survival Analyse
+
! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*Lineaire regressieanalyse
+
 
*Logistische regressieanalyse
+
*[[lineaire regressie]]
*Multivariabele regressieanalyse
+
*[[logistische regressie]]
 +
*[[multivariabele regressie]]
 +
*[[ANCOVA]]
 +
*[[multinomiale logistische regressie]]
 +
*[[ordinale logistische regressie]]
 +
*[[risicoscores gebaseerd op regressiemodellen]]
 
|  
 
|  
*Mixed models
+
*[[repeated measures ANOVA]]
*Repeated Measurements ANOVA
+
*[[generalized estimating equations]]
*Area Under the Curve (AUC)
+
*[[mixed effects modellen]]
 
|  
 
|  
*Kaplan-Meier analyse
+
*[[Survival analyse#Kaplan Meier analyse|Kaplan Meier]]
*Cox regressieanalyse
+
*[[Survival analyse#Cox regressie|Cox regressie]]
 +
*[[competing risk analyse]]
 
|-
 
|-
! Correlatie!! Studieontwerp!! Overig
+
! [[Correlatie]]!! Studieontwerp!! Overig
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*Pearson
+
*[[Correlatie#Pearson's r|Pearson's r]]
*Spearman’s rho
+
*[[Correlatie#Spearman’s rho|Spearman's rho]]
*Intra Class Correlatie ICC
+
*[[Cohen's kappa]]
*Biserieel
+
*[[intraclass correlatie coefficient]]
 
|  
 
|  
*Diagnostiek
+
*[[observationeel onderzoek]]
*Meta-analyse
+
*[[diagnostisch onderzoek]]
 +
*[[systematische reviews]]
 +
*[[meta-analyse]]
 +
*[[equivalentie design]]
 
|  
 
|  
*Multiple testing
+
*[[interimanalyse]]
*Missende waardes
+
*[[matchen]]
*Randomiseren
+
*[[multiple testing]]
*Statistische software
+
*[[missing values]]
 +
*[[outliers]]
 +
*[[randomiseren]]
 +
*[[statistische software]]
 +
*[[grafieken]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
<div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;">
 +
 +
Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina [[KEUZE TOETS]] gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de [http://www.elearningbiostatistics.com AMC e-learning Practical Biostatistics]. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan [[meeschrijven | contact]] met ons op.
 +
 +
De wiki biostatistiek is een initiatief van de helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. De helpdesk statistiek biedt statistische ondersteuning aan onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie AMC, bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van statistische analyses. Daarnaast ontwikkelen we ondersteunende producten die toegankelijke uitleg geven over het gebruik van statistiek en statistische software in het medisch onderzoek. Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC kunnen via [https://intranet.amc.nl/web/organisatie/clusters/afdelingsoverzicht/ams-ccr/diensten-1/helpdesk-statistiek.htm intranet] statistische ondersteuning aanvragen.
 +
</div>

Latest revision as of 16:12, 7 March 2023

Poweranalyse Toetsen Statistische maten
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival analyse
Correlatie Studieontwerp Overig

Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina KEUZE TOETS gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.

De wiki biostatistiek is een initiatief van de helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. De helpdesk statistiek biedt statistische ondersteuning aan onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie AMC, bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van statistische analyses. Daarnaast ontwikkelen we ondersteunende producten die toegankelijke uitleg geven over het gebruik van statistiek en statistische software in het medisch onderzoek. Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC kunnen via intranet statistische ondersteuning aanvragen.