OVERZICHT: Difference between revisions

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
*[[Chi-kwadraat toets]]
*[[Chi-kwadraat toets]]
*[[T-toets]]
*[[T-toets]]
*[[Mann-Whitney U test]]
*[[Mann-Whitney U toets]]
*[[Wilcoxon]]
*[[Wilcoxon]]
*[[One-way ANOVA]]
*[[One-way ANOVA]]

Revision as of 14:48, 20 February 2009

Poweranalyse Toetsen Beschrijvende Statistiek
 • Benodigde informatie
 • Post hoc poweranalyse
 • Poweranalyse in een equivalentiestudie
 • Poweranalyse in een “clustered” trial
 • Gemiddelde/ mediaan
 • Betrouwbaarheidsinterval
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival analyse
Correlatie Studieontwerp Overig
 • Diagnostiek
 • Meta-analyse
 • Multiple testing
 • Missende waardes
 • Randomiseren
 • Statistische software

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.