OVERZICHT

From Wikistatistiek
Revision as of 18:01, 6 March 2009 by Docent5 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Poweranalyse Toetsen Beschrijvende Statistiek
 • Benodigde informatie
 • Post hoc poweranalyse
 • Poweranalyse in een equivalentiestudie
 • Poweranalyse in een “clustered” trial
 • Gemiddelde/ mediaan
 • Betrouwbaarheidsinterval
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival analyse
Correlatie Studieontwerp Overig
 • interimanalyse
 • multiple testing
 • missende waardes
 • randomiseren
 • statistische software

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.