OVERZICHT

From Wikistatistiek
Revision as of 17:12, 6 March 2009 by Docent5 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Poweranalyse Toetsen Beschrijvende Statistiek
  • Benodigde informatie
  • Post hoc poweranalyse
  • Poweranalyse in een equivalentiestudie
  • Poweranalyse in een “clustered” trial
  • Gemiddelde/ mediaan
  • Betrouwbaarheidsinterval
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival analyse
Correlatie Studieontwerp Overig

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.