OVERZICHT

From Wikistatistiek
Revision as of 13:34, 19 March 2009 by Nan van Geloven (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Poweranalyse Toetsen Statistische maten
  • Benodigde informatie
  • Post hoc poweranalyse
  • Poweranalyse in een equivalentiestudie
  • Poweranalyse in een “clustered” trial
  • gemiddelde/ mediaan
  • betrouwbaarheidsinterval
  • odds ratio
Regressieanalyse Herhaalde metingen Survival analyse
Correlatie Studieontwerp Overig

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.