Difference between revisions of "Observationeel onderzoek"

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
Daar dit geen gerandomiseerde studie is, moet er inderdaad rekening
 
Daar dit geen gerandomiseerde studie is, moet er inderdaad rekening
 
gehouden worden met andere variabelen die de onderzochte relatie
 
gehouden worden met andere variabelen die de onderzochte relatie
kunnen verstoren. Matchen kan een optie zijn, maar is ook een betwiste
+
kunnen verstoren. [[matchen | Matchen]] kan een optie zijn, maar is ook een betwiste
 
methode. Daar je bovendien blijkbaar al voor alle controls de data
 
methode. Daar je bovendien blijkbaar al voor alle controls de data
 
verzameld hebt, adviseer ik om alle controls te gebruiken en voor de
 
verzameld hebt, adviseer ik om alle controls te gebruiken en voor de
Line 15: Line 15:
 
andere variabelen waarvan je verwacht dat ze de relatie kunnen
 
andere variabelen waarvan je verwacht dat ze de relatie kunnen
 
verstoren) te corrigeren in de analysefase dmv gebruik van een
 
verstoren) te corrigeren in de analysefase dmv gebruik van een
multivariabel model.
+
[[multivariabele regressie | multivariabel model]].
 
   
 
   
 
Als boek kun je het volgende raadplegen: Clinical Epidemiology - Principles, Methods and Applications for Clinical Research, Diederick E Grobbee / Arno W Hoes (Chapter 9 Case control Studies)
 
Als boek kun je het volgende raadplegen: Clinical Epidemiology - Principles, Methods and Applications for Clinical Research, Diederick E Grobbee / Arno W Hoes (Chapter 9 Case control Studies)

Revision as of 18:12, 6 March 2009

Bij observationeel onderzoek worden er door de onderzoeker patientgegevens verzameld, maar is er geen sprake van een interventie. De onderzoeker doet niets om de mogelijke uitkomsten te beïnvloeden, hij of zij observeert enkel de huidige praktijk. Voorbeelden van observationeel onderzoek zijn surveyonderzoek, case-control studies en cohort studies. Hiertegenover staat experimenteel onderzoek (clinical trial) waarbij er wel sprake is van een interventie.

Moet ik in mijn survey onderzoek de case en controle groep matchen om ze te kunnen vergelijken?

Ik heb data verzameld van een groep patienten uit het AMC en wil de uitkomsten van de vragenlijsten vergelijken met die van een random sample van de populatie, van wie ik die gegevens ook heb (een soort ongematchede case - control studie). De demografische gegevens van mijn patientenpopulatie verschillen significant met de controlegroep. Mag ik de uitkomsten van de vragenlijsten direct met elkaar vergelijken, of moet ik twee groepen eerst matchen?

Daar dit geen gerandomiseerde studie is, moet er inderdaad rekening gehouden worden met andere variabelen die de onderzochte relatie kunnen verstoren. Matchen kan een optie zijn, maar is ook een betwiste methode. Daar je bovendien blijkbaar al voor alle controls de data verzameld hebt, adviseer ik om alle controls te gebruiken en voor de scheve verdeling van leeftijd, bmi, chronische ziekte (en eventueel andere variabelen waarvan je verwacht dat ze de relatie kunnen verstoren) te corrigeren in de analysefase dmv gebruik van een multivariabel model.

Als boek kun je het volgende raadplegen: Clinical Epidemiology - Principles, Methods and Applications for Clinical Research, Diederick E Grobbee / Arno W Hoes (Chapter 9 Case control Studies)

Referenties

  • Grobbe, D.E. & Hoes, A.W. (2008) Clinical Epidemiology - Principles, Methods and Applications for Clinical Research

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.