Statistiek rapporteren

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Auteur ir. N. van Geloven
Co-Auteur
auteurschap op deze site

Hoe rapporteer ik de de resultaten van niet significante bevindingen?

Momenteel zijn wij bezig met het opschrijven van een onderzoek waarbij wij logistische regressie hebben gebruikt. Er bestaat enige twijfel hoe wij deze uitkomsten het best kunnen noteren in het uiteindelijke artikel. Het gaat om de resultaten met een niet significante uitkomst waarbij we nu de p-waarde hebben genoteerd en daarbij de B waarde (wanneer significant noteren we OR en confidence interval).

Er zijn nog steeds veel verschillen in hoe de resultaten van statistische analyses worden getoond. Je zou de volgende insteek kunnen aanhouden: als je een tabel maakt met daarin de resultaten van je analyses, vermeld dan alle getoetste variabelen. Dus ook degenen die niet significant waren. Daarmee laat je duidelijk zien wat er in je model zat en iedereen die later nog eens onderzoek wil doen naar die niet-significante factoren kan precies zien wat er uit jouw analyse kwam. Bij een logistische regressie is vermelding van de combinatie van OR - confidence interval - p-waarde vaak voldoende. De B staat in directe relatie tot de OR (OR=e^B, dakje betekent tot de macht), dus met de een kun je zelf altijd de ander berekenen. Als je de resultaten uit de tabel ook bespreekt in de teksts, dan kun je de significante aanhalen met het getal erbij en de niet significante zonder getallen (die zijn op te zoeken in de tabel).

Let wel op: sommige journals zijn heel streng op overlappende informatie in de tabel en de tekst. In dat geval kies je voor een van de twee manieren. Iig zou ik er voor zorgen dat ook de OR/conf int/p-waarde van niet-significante resultaten ergens genoemd staan.


Referenties

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.