ANCOVA

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

Hoe rapporteer ik mijn ANCOVA analyse?

Wij doen een studie waarbij we kijken naar de verandering van een biomarker na 26 weken tov baseline. In een ANCOVA model bekijken we het verschil in verandering tussen twee groepen, gecorrigeerd voor baseline waarde van de biomarker. Nu komt het model in SPSS met een output waarin een "estimated marginal mean" wordt gegeven bij de "pairwise comparison". Met daarbij een bijbehorend 95% CI interval. Ik dacht dat dit een soort gecorrigeerd gemiddeld verschil is voor de covairiaten in het model. Mijn vraag is nu: wat moeten wij rapporteren? De estimated marginal mean met 95% CI en p-waarde uit het ANCOVA model, of is het beter het verschil in verandering over de originele data (dus gewoon een t-test) te rapporteren met 95% CI, met dan aangegeven of het siginifcant is volgens ANCOVA?

Kijk eens in dit artikel van Andrew J Vickers. Klik op de tabel, je ziet dat daar meerdere scores worden gerapporteerd, wellicht ook iets voor jullie?

Referenties

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.

Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.